Rệp Sáp Và Biện Pháp Phòng Trừ

Rệp Sáp Và Biện Pháp Phòng Trừ

Rệp sáp là một trong những thủ phạm gây hại chính trên cây thanh long. Chúng phát triển rất mạnh vào mùa khô. Gây trái thanh long mất giá trị thương phẩm.

Bù Xè ( Ngâu ) và Biện Pháp Phòng Trừ

Bù Xè ( Ngâu ) và Biện Pháp Phòng Trừ

Bù xè (Ngâu) là loài bọ cánh cứng, phá hoại chủ yếu cành non, ngoài ra còn phá hoại búp và trái thanh long. Hãy xem biện pháp phòng trừ.