Phân Lân

Phân Lân

Phân lân là một trong 3 nguyên tố đa lượng chính mà cây trồng cần có cho sự phát triển của mình.

Phân Đạm

Phân Đạm

Phâm đạm (Nitơ) là một chất dinh dưỡng cần thiết cho sự sinh trưởng, phát triển và sinh sản của thực vật.